ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH & ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka1 danych osobowych przez (3W-Repli), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych (3W-Repli), w tym na wprowadzenie moich / mojego dziecka1 danych osobowych do bazy danych, której administratorem jest (3W-Repli). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka1 jest wyrażona przeze mnie zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną (3W-Repli) oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz (3W-Repli). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich / mojego dziecka1 danych osobowych takich jak: imię na stronie internetowej (3W-Repli), mediach, prasie lokalnej oraz publikacjach i wydawnictwach promujących (3W-Repli).  Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich /mojego dziecka1 danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich / mojego dziecka1 danych osobowych w dowolnym momencie. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam (3W-Repli) zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. o RODO) na nieodpłatne fotografowanie, skanowanie 3D, filmowanie, wydruk figurynek “Repli” lub dokonywanie innego rodzaju utrwalenia mojego wizerunku, a także rozpowszechnianie, transmitowanie lub przekazywanie mojego głosu i wizerunku w związku z udziałem moim / mojego dziecka1 pod czas sesji skanu 3D. Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak np.: udostępnienie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, rozpowszechnianie w materiale prasowym, publikacjach czy telewizyjnych.